BRODSKI MANAGEMENT I USLUGE ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA BRODA

TEHNOLOGIJA 21. STOLJECA
bez silikona, flor polimer smola
TOTALNA ZAŠTITA POVRŠINE

BOJA, GELCOAT, CHROM
INOX, ALUMINIJ, STAKLO
VINIL. TEAK, NEOPREN

Kontakt

MATA MARINE SERVICE
Svinca b.b.
21222 Marina
Hrvatska
(Yachting Sport Agana)

E-mail: info@matamarine.hr
Mob: ++385 98 354 336
Fax: ++385 21 889 338

Denis Božan
Managing director

MATA MARINE SERVICE A-GLAZE: zaštita, poliranje i brtvljenje bilo koje površine za yachte i automobile.